خدمات و راهکارها

مشاوره

مشاوره و طراحی تاسیسات الکتریکی

مشاوره و برآورد پروژه

شرکت مهندسی برق نیروافزا در جهت اجرای صحیح و دقیق پروژه های خود قبل از انجام هر کاری پروژه ی مورد نظر را با تمامی جزییات بررسی کرده و پس از ارائه مشاوره و برآورد نیازهای پروژه وارد مراحل بعدی می شود.

تماس با ما

آخرین پروژه

مجتمع تجاری برند سنتر (منطقه آزاد انزلی)

مشاوره محلی کلیه تاسیسات الکتریکی پروژه طراح و سازنده کلیه تابلو های برق تخصصی و روتین

Read More

مجتمع مسکونی طاووس (متطقه آزاد انزلی)

طراحی و ساخت تابلوهای برق اصلی و تخصصی برج مسکونی طاووس- کمک مشاور در طراحی تاسیسات

Read More

مجتمع مسکونی فروردین

کمک در طراحی فنی پروژه به مشاور ساخت کلیه تابلوهای برق طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ و همبندی و صاعقه گیر

Read More

برج مسکونی دژاوو

طراحی و اجرای سیستم همبندی الکتریکی طراحی و اجرای سیستم ارتینگ

Read More

برج مسکونی روماک

طراحی و اجرای سیستم صتعقه گیر طراحی و اجرای سیستم ارتینگ

Read More

مجتمع تفریحی توریستی آرادمارینا

طراحی و ساخت سلول اصلی پخش کارگاهی و چنج اور برق شهر و ژنراتور

Read More

دانشگاه تربیت مدرس-واحد بین الملل شهرستان نور

طراحی و ساخت کلیه تابلوهای برق اصلی، چنج اور، پخش و کنترل به همراه سیستم ارتینگ برای کلیه تابلوهای برق

Read More

کاشی و سرامیک تبریز-نمایندگی نور-آقای واحدی

مشاوره، طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی، کلیه تابلوهای برق، سیستم ارتینگ، اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ

Read More

Water recycling pipelines

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum, v.

Read More

مشتریان ما